Sunday, May 10, 2009

shwaya, shwaya...

הגשתי את (כמעט) הכל...חסר לי התמונות דרכון ואת הטופס הכספי האורגינלי (שלחתי צילום)-- קבלו את המכתב מהבן-דוד שלי שאני יהודיה... יש לי פגישה ב13 במאי עם נציגים מנפש בנפש והסוכנות-- אבל אני לא יודעת מה קורה עם הפרוצס-- מתי אני אדע אם התקבלתי או אם אני מקבלת קיצבה מנב"נ...

אבל טוב-- אני יכלה להגיד, בכל האמת, שאני עדיין לא התקבלתי לעליה או לאולפן ואין לי תאריך לטיסה. יש לי חודש לעליה-- אבל לא תאריך.

No comments:

Post a Comment